PicoScope är enkelt att använda

En diagnostisk testare kan berätta vilken styrenhet som är felaktig, men kan den berätta
allt? Pico Scope kan hjälpa dig att hitta roten till problemet. Här har du möjlighet att
analysera och testa komponenter etc. PicoScope har mer än 150 inbyggda tester där du
kan jämföra dina mätningar med hur det borde se ut. Varje verkstad bör ha ett
PicoScope tillgängligt.

Några tester du kan utföra med Pico Scope

  • Kompressionstest. Kontrollera kompressionen i varje cylinder
  • Balansering/filning av cylindrar. Jämför effekten på varje cylinder och markerar fel
  • Batteritest. Vis ar CCA, mäter laddnings status och spännings fall vid start.
  • Test av startmotor. Kontrollerar startspolens motstånd och spänningsskillnaden mellan kablarna
  • Dynamotest. Mäter laddningsspänningen och kontrollerar om det finns spännings toppar.

Kontakta oss för att få en demonstation

Läs mer om Pico Scope på Pico Technology’s webbplats